Tuesday , 20 November 2018
Home » Swedenstan » Despite their duty 98% of the newly arrived Muslim immigrants do not study
Despite their duty 98% of the newly arrived Muslim immigrants do not study

Despite their duty 98% of the newly arrived Muslim immigrants do not study

It was at the beginning of this year that the Government introduced a policy for newly arrived Immigrants to attend Educational Classes . This was introduced because most of the Immigrants ( almost half) do not have secondary school education and this will greatly hinder them getting Jobs/Work through the Government Employent Agency’s established program.

By – Elodie Lewis

The aim of this program is to help new immigrants get a full upper secondary education. It was at the beginning of this year that the Government introduced a policy for newly arrived Immigrants to attend Educational Classes.

This was introduced because most of the Muslim Immigrants (almost half) do not have secondary school education and this will greatly hinder them getting Jobs/Work through the Government Employment Agency’s established program. The aim of this program is to help new immigrants get a full upper secondary education.

The problem is hardly any of the recent arrivals bother to follow it up. Of 5,500 people eligible to start on this program only 90 people have started on the Course. This is less than 2%.

The Employment Minister for Ekot, Ylva Johansson (S) says ” It is clear that we have been rather over-optimistic in our expectation of how many newly arrived immigrants would take up this educational program.

From previous experience we know that labour market reforms are ‘hard’ to get going as Municipalities try to implement the new programs for the newly arrived immigrants”.

The problem is hardly any of the recent arrivals bother to follow it up. Of 5,500 people eligible to start on this program only 90 people have started on the Course. This is less than 2%.

The Employment Minister for Ekot, Ylva Johansson (S) says ” It is clear that we have been rather over-optimistic in our expectation of how many newly arrived immigrants would take up this educational program.

READ MORE; Swedenstan » Sweden: Radicalization & Polygamy boosted by Muslim migrant influx

From previous experience we know that labour market reforms are ‘hard’ to get going as Municipalities try to implement the new programs for the newly arrived immigrants.

The Employment Service identifies those who are eligible for this edcational program , then Municipalities are required to establish training places, usually in Adult Municipal Education Centres, to meet the numbers that the Employment Service has asked for. However , according to Ylva Johansson, the problem arises “because the Municipalities lack the required capacity.

This new compulsory Education Obligation program has had a ‘first’ result though. ” So far the program has cost 301 Million kronor , but in spite of a threat to withdraw Government Benefits to Immigrants if they don’t take their place on the Education program , only 90 people out of 5,500 who are eligible have commenced on the program.

This corresponds to a cost of 3.3 million kronor per student”. writes SD on Instagram.

Utbildningsplikten för nyanlända som regeringen införde vid årsskiftet har fått ett första resultat. Reformen har kostat 301 miljoner kronor, men trots hot om indraget ersättningsbidrag så har endast 90 personer av 5 500 påbörjat utbildningsplikten. Det motsvarar en kostnad på 3,3 miljoner kronor per studerande person. Socialdemokraternas satsning är med andra ord ytterligare en i raden av arbetsmarknads- och utbildningsreformer som kostat svenska skattebetalare hutlösa summor, utan att ge effekt. Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson (SD) kommenterar Socialdemokraternas misslyckade politik: – 1,6 procent är inte en trög start som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill påstå, det är ett kapitalt misslyckande. – Kräv av dem att de ska arbeta eller studera, eller dra in deras uppehållstillstånd och visa var gränsen finns. Det måste bli ett slut på dessa vansinniga experiment när Sverige har äldre som dör av svält och vanvård, och vårdköerna är absurda.

A post shared by Sverigedemokraterna (@sverigedemokraterna) on

Follow SaveMySweden
Read more: From  2018/08/13

READ MORE; Swedenstan » Sweden’s Left Government Support Of Polygamous Marriage Increasing Before Election